PREVOD POVZETKA

Veliko fakultet zahteva, da imajo diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije povzetke zapisane v tujem jeziku. Pri nas Vam zagotavljamo hitre in natančne prevode.

Prevode v angleščino opravimo kvalitetno in v najkrajšem možnem času. 
Zakaj bi prevajali, če Vam lahko izdelamo povzetek?

Prevod povzetka

Prevodi povzetkov so danes ena izmed najbolj razširjenih oblik prevodov, saj se tako fakultete kot študentje zavedajo izjemnega pomena znanja tujih jezikov. Ravno zato večina slovenskih fakultet zahteva prevod povzetka v enega izmed tujih jezikov – najpogosteje sta to angleščina in nemščina. Kakovostni prevodi so rezultat dela izkušenih in usposobljenih prevajalcev, ki poleg osnovnih slovničnih pravil tujega jezika obvladajo tudi področja strokovnega izrazoslovja in pogovornih izrazov (predvsem v panogah kot so medicina, gradbeništvo, strojništvo itd.)

Poleg akademskih prevodov ponujamo tudi prevode vseh ostalih besedil. Vaša naloga je samo, da pošljete povpraševanje, vse ostalo bomo uredili mi.

Prevode opravimo natančno in zelo hitro, saj se zavedamo, da se študentom v takšnih situacijah zelo mudi.

Lektoriranje povzetka

Veliko diplomantov se počuti dovolj suverene, da sami napišejo prevod povzetka. Verjamemo, da prevod terminologije ne bo predstavljal težave, vendar se je potrebno zavedati, da jezik niso zgolj besede, ampak jih je treba smiselno in slovnično pravilno povezati v smiselne in primerne povedi, kar veliko ljudem dela težave. Zato ponujamo tudi lektoriranje prevodov, kjer naši strokovnjaki pregledajo terminologijo in ustreznost stavkov.

Poleg lektoriranja prevodov povzetkov diplomskih in magistrskih del ponujamo tudi lektoriranje vseh ostalih vrst besedil v tujem jeziku. Čas lektoriranja v angleškem jeziku je odvisen od zahtevnosti terminologije in obsega besedila.

Želite pridobiti točno ponudbo?

Pošlji povpraševanje