CENIK

Lektoriranje – slovenščina (stran)

1,40€

A4 stran – 1500 znakov

Kreativno pisanje

Po dogovoru

A4 stran – 1500 znakov

Prevod iz slovenščine v angleščino (stran)

19,50€

A4 stran – 1500 znakov

Prevod iz angleščine v slovenščino (stran)

17,50€

A4 stran – 1500 znakov

Izdelava povzetka strokovnega angleškega teksta

20,00€

A4 stran – 1500 znakov

* 1 avtorska stran je 1500 znakov brez presledkov. Število znakov brez presledkov preverimo v programu Word. Izberemo zavihek Pregled (Rewiev) ali Orodja (Tools) in nato potrdimo ikono Štetje besed/Število besed (Word Count). Število znakov brez presledkov delimo s 1500 in dobimo število avtorskih strani.

Lektoriranje besedil, ki imajo poleg pravopisnih in slovničnih napak tudi večje stilne pomanjkljivosti, zaradi česar so potrebni obsežnejši posegi v besedilo, je lahko do 50% dražje od zgoraj navedenih cen.

Po 1. točki 94. člena ZDDV-1 podjetje ni zavezanec za obračun DDV.

Želite pridobiti točno ponudbo?

Pošlji povpraševanje